צום דערשײַנען פֿון אַ נײַער אױפֿלאַגע פֿון ק. צעטניקס בוך: „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“

Dublin Core

Title

צום דערשײַנען פֿון אַ נײַער אױפֿלאַגע פֿון ק. צעטניקס בוך: „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“

Creator

שװײַצער, ישׂראל

Source

הײמיש : 2, נומ' 11–12 (22–23), אַפּריל 24, 1958, ז' 41

Date

April 24, 1958

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>