ק. צעטניק האָט פֿאַרניכטעט זײַן ייִדיש לידער־בוך פֿון 1939

Dublin Core

Title

ק. צעטניק האָט פֿאַרניכטעט זײַן ייִדיש לידער־בוך פֿון 1939

Source

Australian Jewish News, February 4, 1994, page 71.

Date

February 4, 1994

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>