װײַטערע ענטוזיאַסטישע אָפּרופֿן אין דער ישׂראל־פּרעסע װעגן ק. צעטניקס נײַ־דערשינען בוך אין עבֿרית „דער זײגער װאָס איבערן קאָפּ“

Dublin Core

Title

װײַטערע ענטוזיאַסטישע אָפּרופֿן אין דער ישׂראל־פּרעסע װעגן ק. צעטניקס נײַ־דערשינען בוך אין עבֿרית „דער זײגער װאָס איבערן קאָפּ“

Source

הײמיש : 5, נומ' 55–56, דעצעמבער, 1960, ז' 30

Date

December 1, 1960

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>