אַרײַנפֿיר־װאָרט

Dublin Core

Title

אַרײַנפֿיר־װאָרט

Creator

פּאַט, יעקבֿ

Source

אַלמאַנאַך ייִדיש : 1961, זז' 5–6

Date

January 1, 1961

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>