יצחק יאַנאַסאָװיטש װעגן „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“

Dublin Core

Title

יצחק יאַנאַסאָװיטש װעגן „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“

Creator

יאַנאַסאָװיטש, יצחק

Source

הײמיש: [נומ' 7], יאַנואַר 1, 1957, ז' 18

Date

January 1, 1957

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>