װאָס שרײַבט יאַנאַסאָװיטש װעגן „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“ ק. צעטניק

Dublin Core

Title

װאָס שרײַבט יאַנאַסאָװיטש װעגן „דאָס הױז פֿון די ליאַלקעס“ ק. צעטניק

Creator

יאַנאַסאָװיטש, יצחק

Source

הײמיש : נומ' 10, אַפּריל, 1957, ז' 15

Date

April 1, 1957

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>