אַ װאָרט פֿאַר אַ װאָרט

Dublin Core

Title

אַ װאָרט פֿאַר אַ װאָרט
Tit for Tat

Creator

שלום עליכם
Sholem Aleichem

Language

Yiddish
English

Contributor

Goldstick, Isidore

Text Item Type Metadata

Alternate or Authoritative Name

Sholem Aleichem, 1859-1916

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>