די שטאָט פֿון קלײנע מענטשעלע

Dublin Core

Title

די שטאָט פֿון קלײנע מענטשעלע
The Town of Little People

Creator

שלום עליכם
Sholem Aleichem

Language

Yiddish
English

Contributor

Butwin, Julius
Butwin, Frances

Text Item Type Metadata

Alternate or Authoritative Name

Sholem Aleichem, 1859-1916

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>