צו דער פּראָבלעם פֿון לעקסישער פֿאַראײנהײַטלעכונג און רעגולירונג אינעם ליטעראַרישן ייִדיש

Dublin Core

Title

צו דער פּראָבלעם פֿון לעקסישער פֿאַראײנהײַטלעכונג און רעגולירונג אינעם ליטעראַרישן ייִדיש

Creator

ספּיװאַק, ע.

Source

אַפֿנ שפּראַכפֿראָנט, נומ′ 1, קיִעװ, 1937.

Date

1937

Language

Yiddish

Collection

Tags

Geolocation

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>