דער זײגער װאָס איבערן קאָפּ

Dublin Core

Title

דער זײגער װאָס איבערן קאָפּ

Creator

ק. צעטניק

Source

הײמיש, 4, נומ' 38–39, סעפּטעמבער 1, 1959, זז' 6–8

Date

1959

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>