אַלע װאַסערלעך פֿליסן אַװעק

Dublin Core

Title

אַלע װאַסערלעך פֿליסן אַװעק

Source

די גאָלדענע פּאַװע, ייִדישע פֿאָלקסלידער, חיפֿה, 1970.

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>