אַ מעשׂה מיט אַ נזיר און מיט אַ ציגעלע

Dublin Core

Title

אַ מעשׂה מיט אַ נזיר און מיט אַ ציגעלע
הנזיר והגדייה

Description

Bilingual edition of Der Nister's "A Tale of a Hermit and a Little Goat" in Yiddish and Hebrew.

Creator

דער נסתּר

Date

1913

Language

Yiddish
Hebrew

Contributor

סדן, דב

Collection

Tags

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>