זײדלוס דער ערשטער

Dublin Core

Title

זײדלוס דער ערשטער
Zeidlus the Pope

Creator

זינגער, יצחק באַשעװיס
Singer, Isaac Bashevis

Language

Yiddish
English

Contributor

Blocker, Joel
Pollet, Elizabeth

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>