װער איז דער „קאַצעטניק“ נומער 135633?

Dublin Core

Title

װער איז דער „קאַצעטניק“ נומער 135633?

Creator

שמולעװיטש, י.

Source

פֿאָרװערטס, מאָנטיק, 12סטן יוני, 1961, זז׳ 3–4

Date

June 12, 1961

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>