אַ קלײנע סקיצע — אַ גרױס מײַסטערװערק

Dublin Core

Title

אַ קלײנע סקיצע — אַ גרױס מײַסטערװערק

Subject

רעצענזיע פֿון „אַ מענטש ליגט אױפֿן ציגל־אױװן“

Description

מיט באַמערקונגען פֿון רעדאַקציע

Creator

בלומענטאַל, נחמן

Source

הײמיש : 3, נומ' 2 (25), יולי 1, 1958, ז' 22

Date

1958

Language

Yiddish

Collection

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>