יונג־ייִדיש

Dublin Core

Title

יונג־ייִדיש

Description

מאַניפֿעסטאָ

Creator

אַדלער, יעקבֿ
בארטשינסקי, חנוך
בראָדערזאָן, משה
ברױנער, יצחק
הערשעלע
זשיטניצקי, ה. ל.
נײַמאַן, י. מ.
קאַצענעלזאָן, יצחק
שװאַרץ, מאַרק
שׂמולאװיטש, אלימלך

Publisher

יונג־אידיש, לאָדז

Date

1919

Language

Yiddish

Text Item Type Metadata

Alternate or Authoritative Name

Adler, Yankl
Bartshinski, Henekh
Broderzon, Moshe, 1890-1956
Broyner, Y. (Yitsḥaḳ), 1889-1944
Hershele
Zhitnitski, H. L.
Nayman, Yekhezkl-Moyshe
Katzenelson, Itzhak, 1886-1944
Szwarc, Marek
Shmulevitsh, Elimelekh

Collection

Tags

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>